Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Vài nét về nhà thơ Bùi Văn Khang

1. Tiểu sử:
Nhà văn Bùi văn Khang
- Sinh năm 1949
- Quê quán: Chợ Cồn, Hải Hậu, Nam Định
- Cử nhân Luật - Kiểm soát viên trung cấp
- Công tác tại: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
- 10 năm bộ đội xăng dầu Trường Sơn
- Hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định
2. Các tác phẩm đã in:
- Phượng trăng, NXB Thanh niên 2001
- Mắt huyền thôn nữ, NXB Hội nhà văn 2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét