Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Vô đề

Ảnh internetBiết mình chẳng giữ được hoa
Mà sao cứ ngỡ hoa là của riêng
Một thời hương sắc đồng chiêm
Làm ai nghiêng ngả chung chiêng một đời.
Cứ làm trinh nữ hoa ơi
Hương đồng gió nội... ướp nơi tim nồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét